Foto's

Persbericht
Den Bosch, 12 september 2008. (04:00 uur)

Vandaag heeft Acting Forward het betonnen kunstwerk ‘’ijsbeer van autobanden’’ geplaatst op de rotonde aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch. De ijsbeer gooit olievaten richting passerende auto’s. Acting Forward is van mening dat de gevolgen van automobilisme niet nadrukkelijk genoeg aanwezig zijn in de publieke ruimte, de plek waar de vervuiling tot stand komt en auto’s het broeikasgas CO2 uitstoten dat klimaatverandering veroorzaakt.

Het leefgebied van de ijsbeer verdwijnt het is nu zelfs al mogelijk om rond de Noordpool te varen. Verschillende landen zijn al bezig om hun stukje Noordpool te claimen, zodat als al het ijs is weggesmolten men makkelijk kan gaan boren naar olie. Dit zal in de toekomst ongetwijfeld leiden tot grote geopolitieke spanningen en uiteindelijk in energieoorlogen. We roepen met deze actie dan ook oliemaatschappijen op zich terug te trekken van de Noordpool.

Nederland telt bijna 8 miljoen auto’s die gezamenlijk ruim 20% van de binnenlandse CO2 uitstoot voor haar rekening nemen. Nog steeds rijden veel mensen vrolijk alleen in de auto en staat men dagelijks achter elkaar toeterend in de file te klagen dat de benzine te duur is. De weerzin tegen een noodzakelijke gedragsverandering is echter nog steeds groot, de bestaande situatie is echter verre van hoe het zou moeten zijn.

Het is nu tijd voor verandering, de wereldwijde uitstoot van CO2 moet met minstens 60% omlaag om verdere klimaatverandering te voorkomen. Op ieder mens rust de taak zo min mogelijk fossiele energiebronnen te gebruiken. Voor mobiliteit betekent dit simpele dingen als, dichterbij je werk wonen, de fiets pakken, samen rijden of met het openbaar vervoer gaan.

Het is nu tijd om actief iets tegen de klimaatverandering te doen en om een einde te maken aan de olieafhankelijke economie. Deze veranderingen kunnen beter vandaag beginnen dan morgen!

Acting Forward roept mensen op zelf verantwoordelijkheid te nemen, zodat de poolkappen niet nog verder smelten en de ijsberen hier straks niet heen komen om met olievaten te gooien!

Met vriendelijk groet, Acting Forward.

zie ook; artikel Brabants Dagblad (13 september 2008)